fbpx

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר פוש דיגיטל, ח.פ. 558395489 אשר מתמחה במגוון רחב של שירותי פרסום בדיגיטל ושירותי פרסום באופליין.
התקנון עשוי להשתנות מדי פעם, והמשתמש צריך להתעדכן בו בכל פעם שהוא נכנס לאתר. בכך שמשתמש באתר ו/או משתמש בו בכל דרך אחרת, הוא מסכים לתנאי התקנון ומתחייב לפעול לפי הם. חשוב לציין כי תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב לכל כוונה ומטרה, והמשתמש נאבק בכל פעולותיו באתר.

השירותים – השירותים שניתנים דרך האתר כפופים לתנאים שמפורטים בתקנון זה.
כאשר משתמשים מזמינים שירותים באתר, זה מהווה הצהרה מצידם שקראו את הוראות התקנון, הבינו אותן והסכימו להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמשים לבין הנהלת האתר.
התנאים של השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

ביטולים / שינוי השירותים – כאשר מדובר בביטול עסקה, פעולות אלו נערכות בהתאם לחוקים התקפים בתחום הגנת הצרכן, כגון "חוק הגנת הצרכן" והתקנות הנובעות ממנו, כמו גם "תקנות ביטול עסקה" שנקבעו בשנת 2010.
לפי המדיניות, הלקוח יכול לבטל שירות שהוזמן בכל עת, אך עליו להודיע על כך להנהלת פוש דיגיטל לפחות 30 ימים לפני סיום ההתקשרות. ביטול הזמנה ניתן עד 24 שעות מרגע ביצועה, במקרה של ביטול שירותים, ללקוח אין חיוב על השירות ולא יינתן החזר כספי עבור שירותים שכבר בוצעו.

זמינות – שעות פעילות המשרד הינן בין השעות 09:00 – 17:00 בין הימים א'-ה' שעון ישראל. השירותים יועברו למזמין בהתאם לחבילות השירותים , זמני הספקת השירות יתחילו כאשר השירות מתחיל בהתאם להסכם עבודה.

אבטחת מידע ופרטיות – החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שימושים באתר או לגישה זו שאינה נמצאת בשליטה מוחלטת שלה.
החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על התפקוד הנאות של האתר, אך היא לא מתחייבת כי השירות לא יהיה פוגע כתוצאה מתקלות חומרה, תוכנה או תקשורת, והיא לא תהיה אחראית על תקלות או הפרעות ברשת האינטרנט או בתקשורת.

קניין רוחני – כל הזכויות הרכושניות של זהות האתר כוללות זכויות יוצרים, זכויות על הפצה, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל רכוש רוחני נוסף, היה זה בנוגע לעיצוב האתר או לתכנים שמופיעים בו, הכל הוא בבעלות בלעדית של הנהלת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת הסכמה מראש ובכתב מנהלי האתר.

דין וסמכויות שיפוט – הפרשנות והאכיפה של תקנון זה, וכל פעולה או סכסוך שייצאו ממנו, יעשו על פי הדין הישראלי בלבד, ויבוצעו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז הנ"ל.

יצירת קשר – לכל פניה או שאלה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון: 077-9977786 או במייל: Team@push-digital.co.il

דילוג לתוכן